Geen producten (0)

49.300 geregistreerde Parkinson patiënten in Nederland
Parkinson is een progressieve neurologische aandoening en komt vooral voor bij mensen vanaf 50 jaar. De incidentie van de ziekte van Parkinson stijgt naarmate de leeftijd toeneemt en is in Nederland 0,3 per 1000 personen per jaar voor de categorie 55 tot 65 jaar en 4,4 per 1000 personen per jaar voor de categorie ouder dan 85 jaar (den Oudsten & de Vries, 2006). In 2016 stonden volgens het CBS 49.300 Parkinson patiënten geregistreerd in Nederland. De eventuele voordelen van het gebruik van Lea en effecten van Lea op het welzijn van personen met Parkinson staan hieronder beschreven.

Voordelen van zorgrobot Lea bij Parkinson
Zorgrobot Lea heeft verschillende functionaliteiten die de symptomen van de aandoening kunnen vergemakkelijken. Met name vallen, valangst en eenzaamheid spelen daarin een belangrijke rol. Uit de eerste resultaten is gebleken dat Lea tal van voordelen kan bieden bij het leven met Parkinson. De mogelijke effecten en voordelen van Lea worden hieronder beschreven.

Loopondersteuning
Rollator- en/of rolstoelgebruik onder mensen met Parkinson is nodig wanneer er sprake is van ernstige mobiliteitsproblemen, welke vooral in fase 3 en 4 van de ziekte worden gezien. Ondanks het gebruik van een rollator blijven mensen met Parkinson onzeker over het lopen. 

Lea…

stimuleert bewegen en zorgt in de eerste instantie met haar stabiliteit en mobiliteit functies voor een vergroting van de veiligheid en zelfstandigheid van de gebruiker tijdens het lopen. De elektrische ondersteuning van de wielen zorgt ervoor dat het lopen licht aanvoelt.

Bewegen
Het is aannemelijk dat lichaamsbeweging de ziekteprogressie van Parkinson afremt doordat fysieke activiteit het neurodegeneratieve proces beïnvloedt (KNGF 2006). Onderzoek wijst uit dat de positieve effecten van regelmatig bewegen al na een paar maanden afnemen als mensen met Parkinson minder gaan bewegen.

Lea…

stimuleert de gebruiker om meer te bewegen door beweegdoelen en oefeningen. Deze doelen en oefeningen kunnen ook op afstand door de zorgverlener of mantelzorger ingesteld worden en in de agenda van Lea worden gezet. Lea biedt daarnaast de mogelijkheid om te dansen en neemt de gebruiker mee en leidt de dans, door verschillende dansen zoals de samba en weense wals. Een goede manier om lichamelijk actief te blijven. Met Lea wordt bewegen weer leuk!

Mobiliteit
Ruim de helft van de 65-plussers ontwikkeld valangst en 11 procent van de patiënten met de ziekte van Parkinson omschrijft valangst als hun meest stressvolle fysieke symptoom, dit kan soms leiden tot verminderde mobiliteit (Jonasson, Nilsson, Lexell, & Carlsson, 2018; Peeters et al., 2011). Doordat er een vermindering in de activiteit is, resulteert dit vaak in een verminderde spierkracht, coördinatie en flexibiliteit waardoor de kans op een val toeneemt.

Lea…

is een relatief zwaar loophulpmiddel, de gebruiker zal de Lea niet per ongeluk laten kantelen. Door deze eigenschap is de Lea erg stabiel. Deze stabiliteit kan ervoor zorgen dat de gebruiker zich veiliger voelt tijdens het lopen en minder angstig kan lopen. Door de vermindering van de angst om te vallen is het mogelijk dat de gebruiker vaker gaat bewegen, hierdoor zal de spierkracht, coördinatie en flexibiliteit toenemen. Door deze toename kan de kans op vallen verder afnemen.

Houding
Onderzoek wijst uit dat mensen met Parkinson vaak een slechte houding hebben en te ver voorovergebogen staan. Meer zelfs dan ze zelf inschatten. Daarnaast overlijden bijna 6 keer zoveel mensen door een val als in het verkeer. Driekwart van de slachtoffers is 80 jaar of ouder.

Lea…

bevat sensoren waarmee een verkeerde houding gedetecteerd wordt en stimuleert de gebruiker om een betere houding aan te nemen. Mocht er tijdens het lopen een freeze optreden en het valrisico toenemen, dan stimuleert de houding detectie om met een rechtere houding te lopen en zorgt deze functie ervoor dat Lea niet te ver bij de gebruiker weg kan rijden. Dit om de kans op vallen mogelijk te verminderen.

Freezing en festinatie
Freezingen festinatie is een veelvoorkomend probleem bij Parkinson. Bij freezing heb je het gevoel dat de voeten aan de grond genageld staan en kun je geen goede voorwaartse stap maken. Dit kan een val tot gevolg hebben (Nanhoe-Mahabier et al., 2011).

Lea…

stimuleert met behulp van motor ondersteuning en een metronoom een continue gangpatroon en het maken van grotere stappen, waarbij minder freezing problemen en festinatie worden ervaren. Uit onderzoek blijkt dat mensen met de ziekte van Parkinson beter gaan lopen als er gebruik wordt gemaakt van een auditieve ‘’cue’’, zoals muziek of een metronoom. Deze cue activeert een ander deel van de hersenen en kan ervoor zorgen dat je actief gaat lopen.

Sociaal contact
Naast een verminderde activiteit kan valangst ook leiden tot eenzaamheid omdat activiteiten worden vermeden (Peeters et al., 2011). Uit volksonderzoek uit 2016 blijkt dat 43.9% van ouderen van 65+ zich eenzaam voelt, voor de categorie 85+ is dat 62,7%. Eenzaamheid kan tot een depressie leiden, mensen met Parkinson hebben een hoger risico op depressie, omdat een dopamine-tekort ook depressie als gevolg kan hebben. Vaak blijven ouderen ook meer binnen en bewegen minder door de eenzaamheid met gezondheids-problemen als gevolg.

Lea..

biedt de mogelijkheid tot beeldbellen en delen van foto’s, hierdoor blijft de gebruiker in contact met zijn of haar naasten. Dit kan het sociale leven weer tot een hoger niveau brengen. Vaak is de stap om sociaal contact op te zoeken een grote hindernis voor ouderen, daarom kan het beeldbellen op afstand via een internet-portaal bediend worden door hun naasten. Ook zit er een fotoalbum in de Lea, in dit album kunnen ontvangen foto’s worden opgeslagen. De Lea is overigens ook zelf in staat om foto’s te maken.

Regelmaat
Voor mensen met Parkinson is het van belang om medicijnen op de geplande tijd in te nemen om de medicijnspiegel in het lichaam op het goede niveau te houden.

Lea…

biedt zorgverleners en mantelzorgers de mogelijkheid om op afstand herinneringen in de agenda van Lea plaatsen. Hierdoor kan de gebruiker op tijd worden gewezen op het innemen van medicijnen en andere herinneringen. Daarnaast is het fijn om herinnert te worden aan activiteiten zoals bewegingsoefeningen, maaltijden en afspraken.

 

Meer weten over Nettie & Lea voor Parkinson patienten? 

Facebook Twitter Linkedin